Aliasghar Mehdizadeh analytiker på Ecoloop

Vi är glada att hälsa vår nya kollega Aliasghar Mehdizadeh välkommen till Ecoloop!

Han kommer att ha rollen som analytiker och stärka oss inom transport och logistik, inledningsvis med kapacitetsstudier i det hållbara transportsystemet. Till vardags kallas Aliasghar för Meghdad och han kommer närmast från Technical University of Denmark. På bilden, Meghdad tillsammans med Kristina Lundberg och Bo Svedberg.