Utbildning 18 november 2021: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede

Förekomster av sulfidberg vid byggande är förknippat med stora ekonomiska risker och påverkan på miljö och människors hälsa. Under denna utbildning gås byggprocessen igenom steg för steg utifrån ett riskhanteringsperspektiv. Vi får lära oss om viktiga åtgärder i olika skeden, vunna erfarenheter och dagens bästa praxis. Utbildningen modereras av Mikaela Schain, Shine Hållbarhetsbyrå, med föredrag av Ecoloops Josef Mácsik och Fredrik Meurman tillsammans med representanter för akademi, myndigheter och fastighetsägare/exploatörer.

Målgrupp för denna utbildning är byggherrar, miljömyndigheter, entreprenörer, tekniska konsulter.

 

18/11 klockan 10:00-16:00
Utbildningen arrangeras digitalt via Teams.
Deltagaravgift: miljömyndigheter 1 500 kr, övriga 3 000 kr
Klicka här för att komma till anmälan, varmt välkommen! Sista anmälningsdag är 11/11.

Kontakt
Fredrik Meurman
, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)707 502 619