BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

I detta Interregprojekt leder Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Detta ska utgöra underlag för de projektparter, främst kommuner, som sedermera ska investera i lösningar som ska förenkla för båtturister då det kommer till latrintömning.

BATSECO-BOAT leds av Åbo universitet (Finland) och partners är Håll skärgården ren (Finland), Ecoloop (Sverige), Campus Roslagen (Sverige), Norrtälje kommun (Sverige), Brändö kommun (Åland), Keep the Estonian Sea tidy (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen ingår i projektets referensgrupp. Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic, total projektbudget är 1,5 miljoner euro.

Tidsperiod: 2017-2021

Kontakt

Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96


 

Aktuellt i BATSECO-BOAT:

Information om projektets slutseminarium (hölls 17 februari): Klicka här för inbjudan och här för program.

Klicka här för att besöka projektets hemsida!

Resultat från projektet
Rapport: Actors and legislation
Rapport: Localization of sewage collection stations in Norrtälje archipelago
Rapport: Sludge analysis