Effektivare regioner

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

Fysiska resursräkenskaper är en regelbundet återkommande aktivitet som redovisar hur fysiska resurser, som energi och material, flödar och lagras i ett definierat system, till exempel inom en kommun. REFLOW är ett pilotprojekt som finansieras av Naturvårdsverket och som syftar till att utveckla en demonstrator för…

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Vilka åtgärder i drift och underhåll av konstgräsplaner kan minimera spridning av mikroplaster? I detta projekt leder Ecoloop arbetet att utreda Nacka kommuns konstgräsplaner avseende spridningsrisker och möjliga skyddsbarriärer, för att baserat på detta utforma ett planspecifikt drift- och underhållsprogram. Uppdragsgivare: Nacka kommun, Idrottsdriftsenheten Tidsperiod: 2017-2018  …

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

I detta Interregprojekt leder Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Detta ska utgöra underlag för de projektparter, främst kommuner, som sedermera ska investera i lösningar som ska förenkla för båtturister då det kommer…

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Projektet Grön BoStad Stockholm ska bidra till regionens hållbara stadsutveckling och minskad segregation. Det ska även stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att främja tillväxten av små och medelstora företag. I projektet, som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, leder Ecoloop följeforskningsarbetet. Följeforskning (on-going valuation)…

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

SPEAK är ett projekt finansierat av Naturvårdsverket och har som syfte att skapa kunskap om effektiv fysisk planering för en hållbar utveckling och därigenom stärka den fysiska planeringen som ett sätt att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Ecoloop har rollen som arbetspaketsledare i paketet gällande kartläggning…