Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten (EeVA)

Välkommen att delta i erfarenhetsnätverk om enskilt dricksvatten!
Fokus för erfarenhetsnätverket är främst frågor som rör enskilt dricksvatten (anläggningar som försörjer 1-2 hushåll och faller under gränsen för livsmedelsverkets föreskrifter, producerar mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer, men kan också röra gemensamhetsanläggningar med mera).

Populära teman i gruppen inkluderar förhandsbesked, tillståndsplikt, vattenskydd, avsaltning, vattentillgång och kvalitet, omvandlingsområden, innovativa lösningar vid vattenbrist, vattenbesparing, lagen om allmänna vattentjänster, enskilt dricksvatten i ÖP, brunnsborrning med mera.

Målgrupper: miljö och hälsa, bygglovshandläggare, vattenstrateger, VA-huvudmän, översiktsplanerare med flera.
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar i nätverket, prova på ett tillfälle gratis för VA-huvudmän och miljökontor. Medlemsavgift 10 000 för hösten 2021 – sept 2022.

Datum för vårens digitala vattenfika (träffar):
13 januari
24 februari
22 mars Världsvattendagen
24 mars
28 april
2 juni

Datum för kunskapsdagarna är:
25:e november kl 9.00 – 12.00 Klicka här för mer info!
27:e januari kl 9.00 – 12.00 Klicka här för mer info!
19:e maj kl 9.00 – 12.00 Klicka här för mer info!

Anmäl dig till 
Helfrid Schulte-Herbrüggen, förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 373 51 96,
eller Chatarina Holmberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 884 36 36

 

Om projektet
Det finns en rad utmaningar och frågor kopplade till enskilt dricksvatten, bland annat rörande kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, skydd av små vattentäkter mm. Syftet med detta erfarenhetsnätverk är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner i landet. Projektet arrangerar regelbundna digitala träffar och kunskapsdagar liksom utbyte av tex mallar eller intressanta dokument.

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms län
Tidsperiod: – september 2022

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96