Ecoloop stödjer kommuner, myndigheter, företag och branschorganisationer att driva utveckling mot en effektivare
resursanvändning och kretsloppsanpassade system. Detta gör vi inom tre fokusområden.