Genomförda aktiviteter

Aktiviteter 2019

Seminarium 29 januari 2019: Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar 
Arrangeras av Vattenmyndigheten Norra Östersjön och Mälaren – en sjö för miljoner. Seminariet modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 9-10 januari 2019: Transportforum 2019
Ecoloops Maria Mustonen presenterar resultat gällande tyngre lastbilars potential för masstransporter i stadsmiljö i
sessionen Regionala lösningar som möjliggör hållbara transporter.

Reportage P4 Kalmar 6 januari 2019: Kalmar först i landet med att minska utsläpp från konstgräs
Pilotprojektet, som innebär att anlägga en konstgräsplan med slutet dagvattensystem, leds av Ecoloops Fredrick Regnell.

Aktiviteter 2018

Ecoloop växer! December 2018: Xingqiang Song senior analytiker på Ecoloop
Song förstärker vår portfölj Vattentjänster.

Artikel Stenkoll #148 november 2018: Cirkulära visioner
Ecoloops Kristina Lundberg intervjuas om cirkulär materialhantering.

Artikel Cirkulation #8 2018: Hur mycket plast läcker från konstgräsplaner?
Fredrick Regnell, Ecoloop, intervjuas angående konstgräsplaner och mikroplaster.

Ecoloopbloggen 12 december 2018: Så här mycket koldioxid släpper din flygresa ut, eller?
Tobias Robinson om klimatkompensation och beräkning av utsläpp.

Konferens 5 december 2018: Framtidens livsmedelsindustri
Ecoloop representeras i programmet av Björn Frostell.

Föreläsning 28 november 2018: Sulfidjordar
Ecoloops Josef Mácsik föreläser i samband med Miljösamverkan Stockholms Läns samverkansmöte gällande förorenade områden.

Konferens 27 november 2018: MAt i Cirkulära RObusta system (MACRO)
Slutkonferens för projektet MACRO. Ecoloop har ingått som part i arbetspaketet Systemutveckling för tätbebyggelse i storstad.

Workshop 23 november 2018: Tömningsstationer för fritidsbåtar – hur kan tjänsten förbättras?
Projektet BATSECO-BOAT samlar inbjudna aktörer som berörs av latrinfrågan för att diskutera resultaten från årets fältundersökningar, provtagningar och intervjuer. Med i arrangemanget är bland andra Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Seminarium och efterföljande mingel 15 november 2018: Ecoloops årliga seminarium och mingel – Framtidens resurslösningar
Kom och lyssna till korta föredrag och diskutera framtidens resurslösningar!

Konferens 14 november 2018: Dagvattenhantering 2018
På plats håller Ecoloops Josef Mácsik föredrag gällande spårning av mikroplasters spridning till dagvatten från konstgräsplaner.

Seminarium 8 november 2018: Clean Hands – a Recipe for Health
Arrangeras av Ecoloop, SEI, Frälsningsarmén och WaterAid. Med i arrangemanget är Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 6-7 november 2018: Hamnutveckling – effektivt byggande och bibehållen produktion
Arrangeras av Göteborgs Hamn, PIANC Sverige och PortInfra. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och
Sandra Frosth.

Seminarium 17 oktober 2018: Sustainable management and treatment of sulfide soil
Arrangeras av projektet Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord som finansieras av InfraSweden. Ecoloop representeras i programmet och i projektet av Josef Mácsik.

Workshop 27 september 2018: Förutsättningar för god energiplanering
Arrangeras av projektet Stärka den kommunala energiplaneringen (STEP) som drivs av KTH och där Ecoloop ingår som part genom Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Konferens 25-27 september 2018: VA-mässan
Ecoloops Mats Johansson leder seminariet Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? Seminariet arrangeras av VA-guiden.

WaterBlog@KTH 21 september 2018: En reflektion runt Mål 6 och över gränsöverskridande kommunikation; vatten, sanitet och mänskliga rättigheter
Helfrid Schulte-Herbrüggen gästbloggar på KTH:s vattenblogg om sin medverkan på MRF – en filmfestival för mänskliga rättigheter.

Konferens 19 september 2018: Food and Cities
Arrangeras av SLU, Malmö Stad, Climate-KIC och SSEC. Föredrag hålls av bland andra Björn Frostell, Ecoloop.

Ecoloop växer, september 2018: Ann Segerborg-Fick utvecklingsledare på Ecoloop
Ann börjar hos oss i september och kommer närmast från RISE/JTI. Varmt välkommen Ann!

Världsvattenveckan 26 augusti 2018: Working with the flow? Multifunctional landscapes in a changing climate
Seminarium med panel där Ecoloop representeras av Tobias Robinson.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?

UR Skola, Perspektiv på världen, 2018: Resurser – Bistånd
Utbildningsprogram, medverkar gör Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Ecoloopbloggen 17 augusti 2018: Josefine Persson – Exjobb om vattenbruk
Josefine Persson, KTH, skriver sitt exjobb på Ecoloop om vattenbruk, recirkulerande akvatiska system och akvaponi.

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?
Arrangeras av projektet MACRO – Mat i Cirkulära RObusta system och modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Bostaden och klimatet – vad tycker du?
Arrangeras av projektet Grön BoStad, Ecoloop representeras på plats och i projektet av Fredrik Meurman.

Artikel, Sustainability 2018, 10(7)The Socio-Economic Embeddedness of the Circular Economy: An Integrative Framework
Bland författarna finns Ecoloops Björn Frostell.

Järvaveckan, seminarium 16 juni 2018: Utveckla städer för ökad integration
Arrangeras av projektet Grön BoStad, Ecoloop representeras på plats och i projektet av Fredrik Meurman.

Pressmeddelande 12 juni 2018: Nytt Östersjöprojekt ska hjälpa båtägare

Slutpresentation 11 juni 2018: Vattenkvalitet och reningstekniker hos enskilda brunnsägare och gemensamhetsanläggningar
Linn Andersson, KTH, presenterar sitt kandidatarbete som handletts av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Slutpresentation 11 juni 2018: Adopting a resilience lens in managing decentralised water, sanitation and hygiene systems
Claudius Mpofu, KTH, presenterar sitt examensarbete som handletts av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Konferens 6-8 juni 2018: WASCON 2018
Arrangeras av bland andra ISCOWA. Ecoloop deltar i sessionerna:
– Acid Sulfide Soils – Josef Mácsik
– Alternative Materials in Mining Environment – Josef Mácsik
– Green Procurement in Infra Constructions – Bo Svedberg och Kristina Lundberg
– Green Ports and Sediments – Arnt-Olav Håøya
– Urban Building – Bo Svedberg och Kristina Lundberg

Utbildning 5 juni 2018: Kommunens ansvar enligt § 6 vattentjänstlagen
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 29 maj 2018: Jorddag
Arrangeras av Holmen Paper Hallstavik. Ecoloops Josef Mácsik håller föredrag om organiskt material i kretsloppet.

Ett stort grattis till vår medarbetare Maria Johansson som disputerade 15 maj 2018 och därmed kan titulera sig PhD!

Debattartikel Dagens Samhälle 9 maj 2018: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet
Skriven av Anders Grönwall som leder utredningen om hållbara vattentjänster där Ecoloops Mats Johansson medverkat.

Ecoloopbloggen 8 maj 2018: No cradle, no grave – Konferensen Wascon samlar deltagare kring alternativa material i byggande
Om Ecoloops deltagande i konferensen som hålls i finska Tampere 6-8 juni.

Utbildning 3 maj 2018: Funktionskontroll små avlopp
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 2 maj 2018: Enskilt dricksvatten
Arrangeras av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Utbildning 24 april 2018: Kommunikation och rådgivning vid VA-utbyggnad
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Intervju Eftermiddag i P4 Jönköping 4 april 2018: Simon Magnusson om konstgräsplaner och miljö

Seminarium och workshop 23 mars 2018: WASH and nutrition – bridging sectors and circular approaches
Arrangeras inom ramen för SIANI expert group, arbetet leds av Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 21-22 mars 2018: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Anna Norström.
Föredrag hålls också av Fredrick Regnell. Ecoloop är dessutom på plats i utställningen, välkommen att besöka
oss där!

Seminarium 20 mars 2018: Provtagning i fält
Seminariet avslutar projektet Surrogatparametrar som letts av Marie Albinsson, dagen modereras av Mats Johansson (båda Ecoloop/VA-guiden).

Seminarium 15 mars 2018: Konstgräs och miljö – Kunskap och exempel på praktiska lösningar
Arrangeras av Solna stad, Luleå tekniska universitet och Ecoloop i samarbete med Stockholms Fotbollförbund och Föreningen Storstockholms Kultur-och Fritidschefer. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (assoc. LTU), Fredrick
Regnell och Helfrid Schulte-Herbrüggen. Dagen modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 6 mars 2018: Water footprints – bra eller dålig grej?
Mats Johansson om vattenfotavtryck och om att illustrera matvarors ”ryggsäck” vad gäller vattenanvändning.

Workshop 22 februari 2018: Latrin från småbåtar – Hur gör vi?
Arrangeras inom projektet BATSECO-BOAT. Ecoloop representeras i arrangemanget av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Mats Johansson, Maria Mustonen och Maria Johansson.

Artikel Recyclingnet 20 februari 2018: Resurseffektivare användning av restprodukter
Om projektet Minepap där Ecoloop är projektpart genom Josef Mácsik och Maria Johansson.

Årsmöte 15 februari 2018: Strategiskt viktiga frågor kring Stockholmsregionens VA-försörjning
Arrangeras av VAS-rådet. Mötet modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande
Arrangeras av projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektledare är Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU), Ecoloops Fredrik Meurman, Tobias Robinson och Sandra Frosth är med i arrangemanget.

Pressmeddelande 5 februari 2018: Ecoloop tar över Consortis kalkylverktyg för avvecklingskostnader för vindkraftverk

Pressmeddelande 2 februari 2018: Projektstart för BATSECO-BOAT – förbättrad service för båtturister i centrala Östersjön 

Konferens 31 januari 2018: En dagskonferense om bruk av byggeråstoffer på Østlandet
Arrangeras av Norsk Bergindustri, Maskinentrenørenes Förbund och Akershus fylkeskommune. Arnt-Olav Håøya (Ecoloop AS) ersätter Steinar Sidselrud (Eby-Oslo kommune) i programmet.

Artikel Svensk byggtjänsts omvärldsbevakning, 26 januari 2018: Massor transporteras bort med fartyg
Ecoloops Maria Mustonen berättar om arbetet med sjötransport av massor i Norra Djurgårdsstaden.

Konferens 25-26 januari 2018: Bergsprängardagarna
Arrangeras av Bergutbildarna. Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson.

Smedja 24 januari 2018: Styrning för en effektiv hantering av jord- och bergflöden
Arrangeras inom ramen för Optimass av Ecoloops Maria Mustonen och Tobias Robinson.

Årsmöte 24 januari 2018: Nutrition for everyone everywhere
Arrangeras av SIANI. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 10-11 januari 2018: Transportforum 2018
Ecoloop deltar med föredragen:
– Överflyttning i praktiken – Masshantering med sjötransporter i Norra Djurgårdsstaden – Maria Mustonen
– 
Cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Kristina Lundberg

Aktiviteter 2017

Ecoloopbloggen 22 december 2017: Ecoloop fortsätter driva utveckling för ett hållbart båtliv
Helfrid Schulte-Herbrüggen berättar om projektet BATSECO-BOAT.

Webbseminarium 11 december 2017: Nätverksträff va-rådgivning
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 6 december 2017: Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp. 
Slutkonferens för projektet RedMic. Dagen modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Expertmöte 4-5 december 2017: WASHnut Expert Group Meeting
Arrangeras av SIANI. Ecoloop representeras i arrangörsteamet av Helfrid Schulte-Herbrüggen

Artikel Stenkoll nr. 144: Brist på ballast
Om kapaciteten för ballast i Stockholms län baserat på en analys utarbetad under ledning av Ecoloops Fredrik Meurman. Arbetet gjordes på uppdrag av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI).

Artikel Stenkoll nr. 144: Samling i Jönköping och Umeå
Från Sveriges Bergmaterialindustris (SBMI) branschdagar där bland andra Ecoloops Kristina Lundberg höll föredrag.

Ecoloopbloggen 1 december 2017: Skyddar miljöbalken marken med vassare tänder?
Tobias Robinson om översiktsplanens möjlighet att skydda jordbruksmark

Konferens 29-30 november 2017: Forskning och innovation för säkert dricksvatten
Arrangeras av Svenskt Vatten. I programmet representeras Ecoloop av Helfrid Schulte-Herbrüggen

Seminarium 24 november 2017: Mikroplast – från källa åtgärd
Arrangeras av Stockholms stad, Kemilänken och Stockholm Vatten & Avfall. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Fredrick Regnell. Dokumentation från dagen

Föreläsning 21 november 2017: MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter
Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen leder samtal kring filmen There will be water och det globala målet om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Konferens 14-15 november 2017: Dagvattenhantering 2017
Med föredrag av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Artikel Recyclingsnet 9 november 2017: Projekt kring cirkulära industriresurser
Medverkar i projektet gör bland andra Ecoloops Josef Mácsik

Seminarium och mingel 9 november 2017: Stadens resursförsörjning och medborgare – Hur sätter vi människan i centrum?
Ecoloop inbjuder till seminarium med efterföljande mingel, varmt välkommen!

Workshop 8 november 2017: Mat i cirkulära robusta system
Arrangeras av WRS. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 6 november 2017: Communities in Sweden and Kenya; water crisis in common?
Helfrid Schulte-Herbrüggen om vattenbristen i Sverige, och vad vi kan lära av varandra globalt.

Ecoloopbloggen 30 oktober 2017: Hur förbättrar vi miljöbedömningar av översiktsplaner?
Tove Andersson berättar om exjobbet som hon skrivit på Ecoloop.

Seminarium 24 oktober 2017: Bygginnovationens årsstämma och seminarium
Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson.

Konferens 19 oktober 2017: SBMI’s branschdagar
Arrangeras av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI). I programmet representeras Ecoloop av Kristina Lundberg (assoc. LTU)

Möte 17 oktober 2017: Bergmaterialrådet
Kristina Lundberg (LTU assoc.) presenterar plattformen Optimass.

Seminarium 11 oktober 2017: Cirkulär hantering – lätt att prata om men svårt i praktiken?
Arrangeras av SLL. Medverkar gör bland andra Ecoloops Fredrik Meurman.

Konferens 10 oktober 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Konferens 5 oktober 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Projektdag 28 september 2017: InfraSweden2030
På plats presenterar Ecoloops Tobias Robinson projektet Management of Sulfide Soils.

Utbildning 28 september 2017: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 27-28 september 2017: NordPIANC Meeting 2017
Med föredrag av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Smedja 21 september 2017: Återvinning och tillsyn av massor
Leds av Sandra Frosth, Tobias Robinson och Fredrik Meurman.

Seminarium 20 september 2017: Stora Projekts produktivitetsseminarium
Arrangeras av Trafikverket. I programmet representeras Ecoloop av Kristina Lundberg (assoc. LTU)

Konferens 19 september 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Konferens 18 september 2017: MKB-dagen
Arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet. Ecoloop representeras i programmet av Tobias Robinson.

Intervju Godmorgon, världen! Radio P1 17 september 2017: Mats Johansson – Är vattentoan på väg bort?

Artikel Mitt i 12 september 2017: Miljövänligt konstgräs blev ingen hit
Bland de intervjuade ses Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU).

Ecoloopbloggen 11 september 2017: Kan elfartyg minska sjötransporternas miljöpåverkan?
Maria Mustonen, med utgångspunkt i seminariet Fartyg på el – en kraft att räkna med?, om potential och utmaningar i att elektrifiera sjötransporter.

Utbildning 12 september 2017: 6§ Lagen om allmänna vattentjänster
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 4 september 2017: Nästan varannan lastbil går tom
Fredrik Meurman om workshopen ”Att effektivisera transporterna i byggsektorn” som hölls på Regeringskansliet den 29 augusti.

Utbildning 5-6 september 2017: Surrogatparametrar för funktionskontroll av minireningsverk
Leds av Ecoloops Marie Albinsson, Mats Johansson och Tobias Robinson och är en del av ett gemensamt LOVA-projekt för 10 kommuner och kommunalförbund.

Workshop 29 augusti 2017: Att effektivisera transporterna i byggsektorn
Leds av Ecoloops Fredrik Meurman  och Kristina Lundberg på uppdrag av Regeringskansliet.

Augusti 2017: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Helfrid Schulte-Herbrüggen välkommen!

Ecoloopbloggen 18 augusti 2017: Ökande intresse för vattentjänstlagen och kommunens skyldighet att bygga ut allmänt VA
Marie Albinsson om LAV §6, VA-planering och VA-guidens kommande utbildningar.

Ecoloopbloggen 18 juli 2017: Carina samordnar jord och berg i Tyresö
En intervju med Tyresö kommuns projektledare för lokal masshantering

Hållbart samhälle, juni 2017: Spara vatten och slut kretsloppet av växtnäring!
Ecoloops Mats Johansson om behovet av att framtidssäkra våra avlopp.

Almedalen, seminarium 5 juli 2017: Styrmedel för en hållbar fosforåterföring – är samhället redo för de nya besluten?
Arrangeras av Ragn-Sells. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2017: Miljöteknik – från innovation till kommersialisering
Arrangeras av Stockholm Environment Institute. Ecoloop representeras bland föredragshållarna av Mats Johansson.
Se videoupptagning

Almedalen, seminarium 3 juli 2017: Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa och inte nedskräpning
Arrangeras av Svensk däckåtervinning. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU).
Se videoupptagning

Ecoloopbloggen 19 juni 2017: Jordbruksmarken räddad?
Tobias Robinson om byggande på jordbruksmark.

Ecoloopbloggen 23 maj 2017: Mer närsjöfart – dags att prioritera, eller?
Maria Mustonen om TFF’s seminarium om närsjöfartens möjligheter

Ecoloopbloggen 22 maj 2017: Läcker konstgräsplaner mikroplaster och andra ämnen?
Om Ecoloops mätningar av mikroplaster och andra ämnen från konstgräsplaner

Smedja 8 juni 2017: Mikroplaster i ett avrinningsperspektiv
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Seminarium 7 juni 2017: Maritima konstruktioner
Arrangeras av PortInfra, Gävle Hamn och Sveriges Hamnar. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och Sandra Frosth.

Ecoloopbloggen 10 maj 2017: Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?
Från riksdagsseminariet Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn där Ecoloops Mats Johansson var en av talarna

Nätverksträff 18 maj 2017: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson.

Riksdagsseminarium 4 maj 2017: Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn
Föredrag hålls av bland andra Mats Johansson, Ecoloop.

Remissvar 30 april 2017: Tydligare regler för små avloppsanläggningar
Ecoloops yttrande över Miljödepartementets remiss om nya lagar och regler för små avlopp författat av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Dokumentation från 26 april 2017: Sulfidjord – lösningar för framtiden
Videoupptagning från Dåva DAC:s seminarium. Ecoloops Josef Mácsik håller föredrag om framtida bedömningsgrunder.

Artikel, Papper & Massa, 21 april 2017: Så blandar man morän och grönlutslam till tätskikt
Om vägledningen som tagits fram av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Artikel Resources, Conservation and Recycling 14 april 2017: Analysis of energy use and emissions of greenhouse gases, metals and organic substances from construction materials used for artificial turf Författare är Simon Magnusson (Ecoloop/LTU) och Josef Mácsik (Ecoloop).

Artikel, Intelligent Logistik nr. 2-3 2017: Miljoner att spara på smarta masstransporter
Kristina Lundberg (assoc. LTU) om transporter av massorna som genereras i byggandet av våra städer.

Workshop 27 april 2017: Småskalig hantering av dagvattensediment
Arrangeras av Josef Macsik, Ecoloop, och Jonas Andersson, WRS.

Ecoloopbloggen 26 april 2017: Små avlopp och kretslopp – Är det någon mening med det?
Mats Johansson om värdet i att kretsloppsanpassa små avlopp.

Ecoloopbloggen 18 april 2017: Mer gods över kaj – hur blir det verkstad?
Maria Mustonen om överflyttning av gods från vägar till sjön.

Ecoloopbloggen 10 april 2017: Josefine Klingberg och Helena Skeri berättar om sina exjobb

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) om mätningarna med avseende på vattenkvalitet han utför i konstgräsplaner.

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Stärkt grepp av myndigheterna inom VA
Redaktörer på VA-guiden, däribland Ecoloops Marie Albinsson, om utvecklingen inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Workshop 30 mars 2017: Registrering av uppgifter om små avlopp
Arrangeras av Marie Albinsson och Mats Johansson, Ecoloop, tillsammans med WSP.

Världsvattendagen 22 mars 2017: Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?
Paneldeltagare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 16-18 mars 2017: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Välkommen att besöka Ecoloop i utställningen!

Workshop 16 mars 2017: Styrmedel för energieffektiva transporter av jord och berg
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU) inom projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord och berg på Södertörn.

Ecoloopbloggen 10 mars 2017: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium.

Intervju P4 Västerbotten 7 februari 2017: Mäter utsläpp från konstgräsplaner
Intervju med Ecoloops Simon Magnusson (assoc LTU).

Seminarium 8 mars 2017: Båtlatrin & båtbottenfärg
Arrangeras av Transportstyrelsen i samarbete med Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 2 mars 2017: Du skiter väl inte i havet?
Premiär för Ecoloopbloggen! Först ut är Mats Johansson som skriver om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin.

Smedja 16 februari 2017: Effektivt byggande: Transporter av jord och berg
Arrangeras av Sandra Frosth och Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Ämnesträff 7-8 februari 2017: Norsk Vann Fagtreff
Arrangeras av Norsk Vann. Ecoloops Mats Johansson håller föredrag gällande erfarenheter från Sverige vad gäller decentraliserade lösningar.

Artikel, Resources, Conservation and Recycling 13 januari 2017: Source separation: Challenges & opportunities for transition in the swedish wastewater sector Medförfattare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Artikel, Dagens Nyheter 12 januari 2017: Varannan lastbil kör utan last
Delar av underlaget har utarbetats av Ecoloop.

Workshop 12 januari 2017: Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län
Ecoloop representeras i programmet av Fredrik Meurman och Mats Johansson.

Konferens 10-11 januari 2017: Transportforum 2017
Ecoloop medverkar i sessionerna:
–  Inlandssjöfart – vad, vem, när och hur? Maria Mustonen
Samordnade transporter i stadsmiljö – utmaningar och möjligheter Kristina Lundberg, assoc. LTU
Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem? Kristina Lundberg, assoc. LTU
– Stadens kretslopp 
Kristina Lundberg, assoc. LTU    

 

Aktiviteter 2016

Dokumentation från 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Se föredragen från dagen som arrangerades av Mälaren en sjö för miljoner.

Debattartikel, Aktuell Hållbarhet 19 december 2016: ”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”
Baseras på kunskap som framkommit i projektet Levande Kust där Ecoloop gjort en stor del av arbetet om små avlopp

Examen 15 december 2016: Vi gratulerar vår medarbetare Simon Magnusson som avlagt licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet
Simons avhandling: Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction – Granular Materials  

Ecoloop växer! December 2016: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Tobias Robinson välkommen!

Dokumentation från 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Presentationer från seminarium arrangerat av Ecoloop.

Smedja 2 december 2016: Styrmedel för en mer hållbar masshantering
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Kunskapsdag 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Konferens 24-25 november 2016: Dagvattenhantering
Talare är bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Seminarium och mingel 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Varmt välkommen till Ecoloops årliga höstmingel som i år inleds med seminarium.

Workshop 8 november 2016: Hur ska vi arbeta för att få till stånd fungerande gemensamhetsanläggningar för VA?
Arrangeras av VA-guiden. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson och Marie Albinsson.

Träff 26 oktober 2016: Vatten – begränsning eller möjlighet?
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Seminarium 19 oktober 2016: Vatten i samhällsplaneringen
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Dokumentation från 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Videoupptagning från Sweden Water Research’s seminarium i Almedalen. Moderator var Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 5-6 oktober 2016: Hamnar, byggeffektivitet och tillståndsprocesser
Arrangeras av Trelleborgs Hamn, Sveriges Hamnar, PIANC Sverige och PortInfra.

Artikel, Recyclingnet 4:oktober 2016: Täckning av gruvavfall med grönlutslam i full skala
Rubricerat projekt leds av Ecoloops Josef Mácsik.

Nätverksträff 4 oktober 2016: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Konferens 27-29 september 2016: VA-mässan
– Seminarium: Gemensamhetsanläggningar för VA. Arrangeras av VA-guiden, modereras av Ecoloops Marie Albinsson.
– Seminarium: Juridik och VA i omvandlingsområden. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 27 september 2016: Så når vi klimatmålen genom energi- och fysisk planering
Arrangeras av Ecoloop och Kungliga tekniska högskolan. Ecoloop representeras av Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Nätverksträff 15 september 2016: Nätverksträff VA-rådgivning
Arrangeras av VA-planeringsguiden och Utvecklingscentrum för Vatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Uppstartsträff och studiebesök 31 augusti 2016: Projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg besöker Jehanders anläggning
Arrangeras av projektledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU).

Nyhetsbrev, Små Avlopp nr. 3 2016, Havs- och Vattenmyndigheten: Projektrapporter från 2015 års utlysning
Med bland de tre första är rapporten gällande Gemensamhetsanläggningar för VA av Marie Albinsson och Mats Johansson (Ecoloop/VA-guiden).

Artikel, Dagens Infrastruktur nr. 2 2016: Optimass minskar schaktmassornas miljöpåverkan
Bland annat ger Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) goda exempel på masshantering.

Almedalen 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Seminarium arrangerat av Sweden Water Research. Ecoloop representeras av moderator Mats Johansson. Se videoupptagning från seminariet.

Smedja 17 juni 2016: Fryskonsolidering Arrangeras av Ecoloops Maria Johansson.

Workshop 10 juni 2016: Svenska forskningsprojekt gällande inlandsvattenvägar
Arrangeras inom projektet EMMA. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Seminarium 3 juni: Buller från industri och andra verksamheter
Arrangeras av Bullernätverket Stockholms län. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Utbildning 2 juni 2016: 6§ och VA-planering
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 31 maj 2016: Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning
Arrangeras inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Moderator är Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 19 maj 2016: Erfarenhetsutbyte VA-rådgivare i Stockholms Län
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Notis, Stenkoll nr. 2 2016: Ecoloop på uppdrag av SBMI – Rapport om miljökonsekvenser och behov av ballastmaterial
Uppdragsledare är Ecoloops Fredrik Meurman.

Pressmeddelande, april 2016: Medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten beviljar projektmedel för 2016 till fem projekt där Ecoloop står som projektpart.

Smedja 27 april 2016: Utbyggnad av VA i omvandlingsområden
Arrangeras av Ecoloop – Vatten, Avlopp & Resurser.

Smedja 21 april 2016: Transporter av jord och berg – Mätning och effektivitet
Arrangeras av Maria Mustonen, Ecoloop, inom projektet Energieffektivt logistiksystem på Södertörn.

Seminarium 20 april 2016: Askdagen 2016
Arrangeras av Svenska Energiaskor. Ecoloop representeras i programmet av Josef Mácsik.

Utbildning 13 april 2016: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden och Lantmäteriet. Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson deltar som arrangörer.

Nya lokaler, Ecoloop Norge: Ecoloop AS flyttar in hos inkubatorn SoCentral i Oslo!
Medlemmarna verkar inom allt från hälsa, miljö, välfärd och utbildning till finansiering. Välkommen på house warming, mer info kommer!

Seminarium 17 mars 2016: Källsorterande avloppslösningar i områden med behov av kommunalt VA
Arrangeras av Knivsta Kommun och Roslagsvatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Artikel, Cirkulation nr. 1, 2016: Rekordstort intresse för konferensen VAK
VAK arrangeras av VA-guiden som ägs av Ecoloop, Bild & Kultur och WRS. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopps (VAK) hemsida

Konferens 10-12 mars 2016: Vatten Avlopp Kretslopp 2016
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson. Ecoloop är på plats! Varmt välkommen att besöka oss vid vårt projektbord på entréplan!

Workshop 23 februari 2016: Omhändertagande av båtlatrin

Smedja 16 februari 2016: Tyst krossning – Teknik för hantering av entreprenadberg i tätort

Mingel & workshop 3 februari 2016: Ekosystemtjänster och genomförande av ny översiktsplan Arrangeras av Tyresö Kommun. Medverkar gör Ecoloops Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman via projektet Södertörnsmodellen.

Artikel, Bygg & Teknik nr .1, 2016: Hantering av sulfidjord – några vanliga frågeställningar Artikelförfattare är Josef Mácsik, Ecoloop, Thomas Fägerman, Swerecycling, och Johannes Pettersson, Luleå tekniska universitet.

Konferens 20 januari 2016: Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen – från tätort till landsbygd
Arrangeras av SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson.

Workshop 19 januari 2016: Optimass WP3 referensgruppsmöte
Arrangeras av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg, Ecoloop/Luleå tekniska universitet.

 

Aktiviteter 2015

Seminarium 9 december 2015: Konstgräs, kostnader & miljö
Arrangeras av Luleå tekniska universitet, Stockholms Stad och Sveriges Kultur- och Fritidschefsförening. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (LTU assoc.) samt Fredrik Meurman.

Workshop 9-10 december 2015: Baltic Sea City Idea Lab
Arrangeras av Race for the Baltic och samarbetspartners. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Intervju, Morgon i P4 Norrbotten 7 dec 2015: Simon Magnusson – Konstgräs eller naturgräs?

Seminarium 30 november 2015: Planera rätt för vattnet
Arrangeras av Tyresåns Vattenvårdsförbund. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Mingel 12 november 2015: Ecoloops årliga höstmingel!
Kvällens tema: Cirkulär ekonomi och framtidens resurser

Plattformsmöte 22 okt 2015: Tvärsamverkan för nya urbana synergier
Arrangeras av Naturvårdsverket inom Plattformen Hållbar Stadsutveckling. Ecoloop representeras i programmet av Björn Frostell (KTH assoc.).

Seminarium 13 okt 2015: Styrning och samordning av jord- och bergmassor i upphandlingsskedet
Arrangeras inom projektet Optimass av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras också i programmet av Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman.

Inspirationsdag 13 okt 2015: Vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och Mälarens Vattenvårdsförbund. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Nätverksträff 6 okt 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Strängnäs kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Workshop 24 sept 2015: Vatten- och växtnäringsresurser
Arrangeras av Ecoloop och Swedish Water House. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Möte 21-23 sept 2015: NordPIANC Meeting i Lappeenranta
Arrangeras av NordPIANC. Föredrag hålls av bland andra Maria Johansson, Ecoloop.

Intervju Hav & Vatten, nr. 3, 2015: Simon Magnusson – Konstgräs och miljöeffekter

Ecoloop växer! 1 sept 2015: Vi är glada att hälsa arkitekt Fredrik Meurman välkommen till oss!

Workshop 1 sept 2015: Gemensamhetsanläggningar för VA Arrangeras inom projektet GA för VA. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Demodag 27 aug 2015: Uppgradering av ”blöta” massor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik och Sandra Frosth.

Studiebesök 26 aug 2015: Optimass och Naturvårdsverket besöker materialterminal i Tyresö
Arrangeras av Optimass och Tyresö Kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg.

Almedalen 1 juli 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar
Seminarium arrangerat av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På plats representerar Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU) projektet Optimass. Se video från seminariet: del 1 och del 2.

Seminarium 11 juni 2015: Kväve- och fosforflöden Johanna Hellstrand (Ecoloop/LiU/SLU) och Linnea Seweling (Ecoloop/SU) presenterar sina examensarbeten.

Utbildning 4 juni 2015: 6§ LAV i Örebro
Arrangeras av VA-planeringsguiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 3 juni 2015: Konstgräsplaner – Miljöpåverkan och kostnader
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Smedja 2 juni 2015: Nätverk för VA-strateger Arrangeras av Knivsta kommun, Ecoloop och VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Intervju Radio ABC (Australien) 31 maj 2015: Mats Johansson – Omvandling av mänskligt avfall till resurser

Intervju Klotet, Radio P1 20 maj 2015: Bo Svedberg – Hållbar fiskförsörjning

Konferens 5 maj 2015: RE:BOUNCE 2015
Tema: Återvunnet däckmaterial. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson och Bo Svedberg (Ecoloop/LTU).

Konferens 19-21 mars 2015: Vatten Avlopp Kretslopp 2015
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Sandra Frosth.

Smedja 11 feb 2015: Hantering av ”blöta” jordmassor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik.

 

Aktiviteter 2014

Erfarenhetsutbyte 16 dec 2014: Offentlig och privat materialförvaltning
Arrangeras inom projektet Optimass av WP3-ledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras även av Simon Magnusson (LTU assoc.).

Jubileum 20 nov 2014: Ecoloop – 10 år av Nytta & Lärande!
Vi firar vår 10-årsdag med seminarium och mingel!

Intervju Klotet, Radio P1 17 sept 2014: Mats Johansson – Återvinning av fosfor