Jobb

Vårt erbjudande kan bli ännu bättre!

Ecoloop strävar ständigt efter att blir bättre på det vi är bäst på, driva utveckling och introducera lösningar för en bättre och modern resurshantering inom samhällsbyggnad.
Vill du arbeta för en utveckling mot en resurseffektivare samhällsbyggnadssektor? Kontakta vår VD Bo Svedberg (0730 – 300 410).

Varmt välkommen!