Jobb

Vi vill bli ännu bättre!
Ecoloop strävar ständigt efter att blir bättre på att driva, utveckla och introducera lösningar för en bättre och modernare resurshantering inom samhällsbyggnadsområdet. Behovet och efterfrågan av effektivare resurshantering inom ”våra” kärnfrågor är stort. Vi ser att vår kompetens efterfrågas allt mer i alla våra portföljer i samband med att resursfrågor aktualiseras allt mer i samhället. Vi önskar därför förstärka oss i samtliga våra affärsområden med nya medarbetare till sommaren och söker dig som:

 • har en genuin vilja att skapa nytta, vågar utmana, kan projektutveckla och göra affärer
 • rör sig hemtamt bland beslutsfattare inom näringsliv, kommun, myndighet och stat
 • är drivande, engagerande, och är en lagspelare
 • har högskoleutbildning och har arbetat som konsult/entreprenör i minst tio år
 • kan kombinera arbete hemifrån med arbete på våra kontor.

 

Cirkulära material – Roll: Affärsområdes- och utvecklingsledare
Klicka här för att läsa mer

 • Kompetens: Till exempel geoteknik, väg- och markbyggnadsteknik eller materialteknik
 • Inriktning: Ekonomistyrning, process- och projektledning
 • Uppgift: Samordning. Driva samarbeten i branschen, skapa och leda FoU-projekt.

Vattentjänster – Roll: Utvecklingsledare och expert

 • Kompetens: Till exempel markbyggande, VA-teknik eller VA-planering
 • Inriktning: Exploatering, process- och projektledning
 • Uppgift: Engagera sig i samarbeten, skapa och leda FoU-projekt.

Transporter och Logistik – Roll: Expert

 • Kompetens: Till exempel transportsystem, logistik och farkoster eller elektrifiering
 • Inriktning: Analyser och utredningar, process- och projektledning
 • Uppgift: Genomföra och leda sälj- och projektaktiviteter.

Effektivare styrning – Roll – Utvecklingsledare och expert:

 • Kompetens: Till exempel stadsutveckling, exploatering och investering
 • Inriktning: Offentlig styrning, förvaltning och inköp, process- och projektledning
 • Uppgift: Engagera sig i samarbeten, skapa och leda FoU-projekt.

 

Ligger detta inom dina intressen och kompetens eller känner någon som du tror skulle göra skillnad kontakta:
VD Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)730 300 410,
eller vårt rekryteringsstöd Peter Ternebring på Confidera Urval, +46 (0) 70-639 88 89.