Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!

Vår adress: Stadsgården 6, 116 45 Stockholm, Sweden

Klicka på namnen för att se telefonnummer.
E-post: förnamn.efternamn@ecoloop.se eller förnamn.efternamn1-efternamn2@ecoloop.se.

Portföljansvariga:
Effektiva regioner och styrning: Kristina Lundberg
Vattentjänster: Stefan Engblom
Cirkulära material och uppgradering: Josef Mácsik
Transport och logistiksystem: Tobias Robinson

Norge:
Arnt-Olav Håøya, Ecoloop AS: aoh@ecoloop.no