Masshantering med sjötransport inom Norra Djurgårdsstaden

Masshantering med sjötransport inom Norra Djurgårdsstaden

I byggandet av Norra Djurgårdsstaden sker en stor del av exploateringen på industrimark. Detta innebär att stora mängder förorenade massor ska transporteras bort för rening eller deponering.

Ecoloop leder arbetet att utveckla masshantering och användning av sjötransport i byggandet av Norra Djurgårsstaden. I arbetet ingår bland annat att analysera logistik- och materialflöden samt att upphandla pråmar, dragbåt och mottagande deponier.

Uppdragsgivare: Stockholms stad, exploateringskontoret
Tidsperiod: 2016-

 

Kontakt

Maria Mustonen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)72 553 88 58