Om oss

Vision och mission

Vår vision är ett samhälle med försörjningssystem som bevarar och återskapar resurser.

Vår mission är att utmana till förändring genom att driva utvecklingsresor för en hållbar användning av vatten, material och energi. En utvecklingsresa:

  • är en serie aktiviteter som syftar till skapa en förflyttning från behov till efterfrågan och vardaglig tillämpning.
  • inleds med att klargöra stora och små utmaningar, sedan testa och demonstrera lösningar och därefter implementera tjänster och produkter.
  • görs tillsammans med personer viktiga för en förflyttning och en väl avvägd representation från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Strategi och affärsidé

Ecoloop driver, leder och medverkar i utvecklingsprocesser i området mellan forskning och praktisk tillämpning genom vår affärsidé att tillhandahålla tjänster inom:

  • Forskningsstöd och utveckling – systematiskt arbete på vetenskaplig grund för att utveckla nya lösningar
  • Strategisk rådgivning – konsulttjänster baserad på unik kompetens utvecklad i verksamheten
  • Förverkligande av resurseffektiva lösningar – stödja etablering och vardag i fristående och resurssmarta verksamheter

 

Verksamhet och organisation

Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser. Bolagets styrelse består av Mårten Lindström (ordf.) och ledamöterna Monica RingvikKristina GabrieliiKrister TorssellBo Svedberg och Josef Mácsik. Bolaget leds av Bo Svedberg (Vd) och den dagliga verksamheten genomförs av medarbetare med en unik bredd av kompetens och erfarenhet.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

 

VA-guiden AB  – Intressebolag

VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.

 

 

 ’