Om oss

Verksamhets- och affärsidé

Vår verksamhetsidé är att skapa nytta och lärande genom att driva utvecklingsresor som en serie aktiviteter i syfte att effektivisera resurshanteringen i samhällets försörjningssystem tillsammans med nyckelaktörer från flera sammanhang. Inledningsvis klargör vi stora och små utmaningar för att sedan testa och demonstrera värdebärande lösningar och skala upp för en bredare användning.

Vår affärsidé är att tillhandahålla nya tjänster och lösningar i området mellan forskning och praktisk tillämpning. Våra tjänster innefattar forskningsstöd, tjänsteutveckling och strategisk rådgivning.

Verksamhet och organisation

Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser. Bolagets styrelse består av Mårten Lindström (ordf.) och ledamöterna Monica RingvikKristina GabrieliiKrister TorssellBo Svedberg och Josef Mácsik. Bolaget leds av Bo Svedberg (Vd) och Anna Norström (vice Vd). Den dagliga verksamheten genomförs av medarbetare med en unik bredd av kompetens och erfarenhet.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

VA-guiden AB  – Intressebolag

VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.