Regionalt Erfarenhetsnätverk om Enskilt dricksVAtten (REVA)

Regionalt Erfarenhetsnätverk om Enskilt dricksVAtten (REVA)

Nyhet 2021!
Fortsättning för nätverket, nu bjuder vi in fler att delta! Klicka här för att läsa mer

Projektbeskrivning
Det finns en rad utmaningar och frågor kopplade till enskilt dricksvatten, bland annat rörande kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, skydd av små vattentäkter mm. Syftet med detta erfarenhetsnätverk var att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner i Stockholms län. Projektet har arrangerat regelbundna digitala träffar liksom utbyte av tex mallar eller intressanta dokument.

Inom projektet ordnades också en kunskapsdag kring enskilt dricksvatten den 21 oktober 2020 som var öppen för alla intresserade, också utanför Stockholms län.

Läs mer om programmet för kunskapsdagen här (länk). Läs en sammanfattning från kunskapsdagen här (länk).

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms län
Tidsperiod: 2020

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96