Regionalt Erfarenhetsnätverk om Enskilt dricksVAtten (REVA)

Regionalt Erfarenhetsnätverk om Enskilt dricksVAtten (REVA)

Det finns en rad utmaningar och frågor kopplade till enskilt dricksvatten, bland annat rörande kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, skydd av små vattentäkter mm. Syftet med detta erfarenhetsnätverk är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner i Stockholms län. Vi har regelbundna digitala träffar liksom utbyte av tex mallar eller intressanta dokument.

Agenda för träffarna finns här (länk).

Inom projektet ordnades också en kunskapsdag kring enskilt dricksvatten den 21 oktober 2021 som var öppen för alla intresserade, också utanför Stockholms län.

Läs mer om programmet för kunskapsdagen här (länk).

Läs en sammanfattning från kunskapsdagen här (länk).

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms län
Tidsperiod: hösten 2020

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96