Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

I Sverige finns ett ökat intresse från vatten och avlopps (VA)-bolag och kommuner att minska på vattenförbrukningen. Det finns flera anledningar till detta: bland annat de senaste årens torka och låga grundvattennivåer, en urbanisering och påkoppling till existerande vattenverk i storstäder och ökad dricksvattenproduktion.

Flera vattenbesparingskampanjer har genomförts på olika håll i landet, och det finns mycket kunskap och erfarenheter bland VA-huvudmän. Det finns också en efterfrågan för erfarenhetsutbyte kring goda och mindre goda exempel där lärdomar kan dras kring effekter av olika åtgärder.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra metoder och ta fram strategier för beteendeförändring och minskad vattenanvändning för VA-huvudmän och kommuner.

Målen är att:
1) ta fram konkreta exempel med kostnads-nyttouppskattningar,
2) facilitera erfarenhetsutbyte, och
3) att ta fram en plan för att genomföra utvalda strategier för minskad vattenförbrukning med VA-bolag som målgrupp.

Projektgruppen består av VA-huvudmän och kommunikatörer från Värmdö, Enköping, Uppsala Vatten, Tingsryd, Håbo och Sydvatten, liksom forskare och experter från KTH, WRS och VA-guiden.

Projektet bjuder in fler VA-huvudmän eller kommuner som har intresse av att utbyta erfarenheter kring vattenbesparing, varmt välkommen att delta!
Klicka här för mer information.

 

Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling (här kan du läsa om projektet på deras hemsida)
Period: 2021

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96