Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Syftet med detta projekt är att skapa fossilfria transportkedjor för schaktmassor där fler än ett transportsätt används. Projektet vidareutvecklar Stockholms stads lösning för masstransporter vid exploateringen i Norra Djurgårdsstaden där transporterna knutits till en yta för masslogistik, Masslogistikcenter, och där en sjöfartslösning för förorenade massor håller på att implementeras.

Aktiviteter i projektet är bland annat att utvärdera möjligheter att implementera fossilfria bränslen för lastbils- och fartygstransporter samt kartlägga styrmedel för fossilfria transportkedjor.

Finansiär: Naturvårdsverket
Period: 2018-2019

 

Kontakt

Ann Segerborg-Fick
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 737 289 625