Affärs- och prismodeller för bedömningsverktyg

Affärs- och prismodeller för bedömningsverktyg

I samband med samhällsbyggnad schaktas mycket stora volymer sulfidjord i Sverige varje år och dagens system för hantering innebär att massorna deponeras till höga kostnader och ofta med långa transporter. I projektet Management of Sulfide Soils (MoSS) togs en mer differentierad klassning av sulfidjordar fram. Denna klassificering förbättrar möjligheterna att enbart deponera de volymer för vilka annan användning inte är motiverat och öka återanvändningen av de massor som inte riskerar orsaka försurning.

Fokus för detta projekt är tillgängliggörande av metoden och affärs- och prismodeller för det verktyg som utvecklats kopplat till klassificeringen.

Finansiär: Smart Built Environment
Period: 2022

 

Kontakt
Sandra Frosth
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 657 44 98