Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

En lösning för resurseffektiv och cirkulär hantering av schakt- och fyllnadsmassor är masslogistikcenter (MLC). Exempel visar att energianvändningen för transporterna då kan minskas med ca 50% och materialåteranvändandet öka med 40-75% med MLC. Dock är implementeringsnivån låg idag. Syftet med detta projekt är att utveckla planerings- och beslutsstöd för ökad resurseffektivitet och minskad klimat- och miljöpåverkan genom mer hållbar och cirkulär masshantering.

Projektet leds av Ecoloop. Övriga deltagare är Linköpings universitet, ABT, Åkeriföretagen och Logistikia (Logistikkluster Östergötland) samt fyra behovsägare; Norrköpings, Uppsala, och Linköpings kommun samt Trafikverket projekt Ostlänken.

Tidsperiod: 2021-mars 2022
Finansiär: InfraSweden

Kontakt
Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622