Att driva utveckling på Ecoloop – Logistik, transporter och energi

Ann Segerborg-Fick och Maria Mustonen är utvecklingsledare respektive projektledare inom logistik, transporter och energi. Fokus är hållbara transportlösningar, energieffektivisering av befintliga transportlösningar, överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag samt transporteffektiv samhällsplanering.

Ann Segerborg-Fick och Maria Mustonen

”En stor del av arbetet handlar just nu om elektrifiering där vi bland annat arbetar med utvecklingsprojekt som rör eldrivna arbetsmaskiner och elektrifierad sjöfart”, säger Bo Svedberg, vd på Ecoloop. ”Här kan vi genom att initiera förstudier och demoprojekt visa på möjligheter och ringa in utmaningar för att komma närmare nya lösningar”.

Maria Mustonen arbetar på Ecoloop sedan 2015 och arbetar bland annat med frågor som rör överflyttning av godstransporter från lastbil till sjöfart. ”En viktig del i att öka nyttjandet av våra sjövägar är att öka antalet urbana kajplatser. Samarbete i tidiga skeden av samhällsbyggandet är av stor vikt, där vi bland annat bjuder in till kunskaps- och erfarenhetsutbyte för regionala och kommunala planerare”.

Att vara projektledare på Ecoloop innebär både försäljning och genomförande av projekt. Ofta handlar det om att arbeta i samarbetsprojekt där hela värdekedjan samverkar för att hitta nya lösningar.

”Det mest intressanta med att arbeta på Ecoloop är att det handlar om utveckling och nya lösningar där samverkan och systemperspektiv är centralt”, säger Maria Mustonen. ”I och med att arbetet till stor del utgår från gruppens sammansättning utvecklas företagets sakområden genom medarbetarnas erfarenheter och kompetenser”.

”Vi ser fram emot att genom en ny kollega bredda och fördjupa vårt arbete inom logistik, transporter och energi. Det händer så mycket på området vilket innebär många spännande utvecklingsspår för framtiden”, säger Bo Svedberg.

Just nu söker vi en ny medarbetare inom logistik, transporter och energi, läs mer här

Den 17 mars inbjuder Ecoloop kommunala planerare till webbinarium om Urbana kajer, läs mer här