Analys översvämningsrisker i Eskilstuna

Analys översvämningsrisker i Eskilstuna

Ecoloop hade i uppdrag att ge en lägesbild och identifiera behov för att motverka översvämningar i framtiden. Utredningen gav förslag på åtgärder och strategier. I uppdraget arbetade Ecoloop tillsammans med WRS och Vattenbyggnad i Sverige enligt metod för robusta beslut i en serie workshops. Deltagare i workshopserien var kommunala förvaltningar och bolag samt relevanta aktörer som Trafikverket, Region Sörmland och dammägare längs Eskilstunaån.

Uppdragsgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Period: 2022-2023

Kontakt
Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964