Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Vilka är potentialerna i att återföra näringsämnen från avloppsystemet till lantbruk?

I detta projekt var Ecoloops uppdrag att tydliggöra potentialer vad gäller återföring av näringsämnen från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm till lantbruk och andra typer av odlingar med olika avlopps- eller avfallssystem. Projektet resulterade i en modell som möjliggör beräkningar av näringsflöden i samband med utveckling av nya eller befintliga avloppssystem i Stockholms stad.

Uppdragsgivare: Stockholms stad, exploateringskontoret
Tidsperiod: 2016-2017

 

Kontakt

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051