BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

Projektbeskrivning (for English project description, scroll down)

I detta projekt har Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, lett kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Målet var att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta identifiera platser där tömningsstationer skulle göra mest nytta. Baserat på detta har projektet BATSECO-BOAT investerat i tömningsstationer, och därmed förbättrat latrintömningsservicen, vid sammanlagt 20 platser, varav två i Sverige, fyra i Estland och fjorton i Finland.

I Sverige kan de nya flytande stationerna hittas vid öarna Ellan och Stora Högskär i Norrtälje skärgård. I Finland är de nya flytande stationerna placerade vid Aspö, Björkö, Kejsarhamnen i Högsåra, Pähkinäinen och Själö. I Estland finns de nya fasta pumpstationerna i hamnarna Eisma, Hara, Kelnase och Leppneeme. I Finland renoverades också nio äldre flytande septikon-stationer vilket förlängde livslängden med tio år.

Projektet BATSECO-BOAT har letts av Åbo universitet (Finland) och partners är Håll skärgården ren (Finland), Ecoloop (Sverige), Campus Roslagen (Sverige), Norrtälje kommun (Sverige), Keep the Estonian Sea tidy (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen ingick i projektets referensgrupp. Projektet pågick 2017-2021 och finansierades av EU-programmet Interreg Central Baltic, total projektbudget var 1,48 miljoner euro.

 

Besök gärna projektets hemsida: https://www.batseco-boat.eu/

Rapporter och presentationer där Ecoloop varit delaktiga
Rapport: Actors and legislation
Rapport: Localization of sewage collection stations in Norrtälje archipelago
Rapport: Sludge analysis
Rapport: Flow model
Presentation: Implementation

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96

 

Project description

The BATSECO-BOAT project achievements are based on making investments in altogether 11 new sewage pump-out stations in Finland, Estonia and Sweden.

The project project improved sewage collecting services in altogether 20 locations. In Finland, new floating pump-out stations are located in Aspö, Björkö, Kejsarhamnen Högsåra, Pähkinäinen and Seili. In Sweden, new floating stations are located right next to islands of Ellan and Stora Högskär. In Estonia, new fixed pump-out stations are located in ports of Eisma, Hara, Kelnase and Leppneeme. All renovated old floating Septikon stations are located in Finland, in the Archipelago Sea. The renovations extended the life span with another 10 years. Due to new floating pump-out stations, some of the old renovated floating stations are already relocated in the Archipelago Sea, for example in Hakkenpää Taivassalo. Each of these pump-out stations acquired or renovated by BATSECO-BOAT project are freely available for boaters to use.

The BATSECO-BOAT project also produced lots of important information to support the decision making when investing in sewage collecting technologies. Reports produced by different partners (mainly Ecoloop AB and UCV from Campus Roslagen, Sweden and KEST, Estonia) cover topics from recent technological assortment (technology assessment) to chemical analyses of the sewage collected in the pump-out stations.

In addition, the starting level of sewage collecting network before investments and an analysis of the legislative framework and mapping of the boat traffic in Norrtälje archipelago has been covered, the latter implementing new way of collecting and elaborating data from AIS Class-B transmissions from leisure boats. In addition, the service costs of sewage collecting networks in Finland, Sweden and Estonia were handled in a report published by UTU. All reports published by BATSECO-BOAT project can be found above or at www.batseco-boat.eu.

BATSECO-BOAT project was coordinated by Lead Partner University of Turku and it’s Brahea Centre. The other Finnish project partner was Keep Archipelago Tidy association, also from Turku. Project partners from Sweden were Ecoloop AB, Campus Roslagen and municipality of Norrtälje. From Estonia, project partners were Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) and municipality of Viimsi. The project was funded by the EU program Interreg Central Baltic, total project budget was 1.48 million euros.