Bättre nyttjande av kvalitetssäkrad hästgödsel i växtodling

Bättre nyttjande av kvalitetssäkrad hästgödsel i växtodling

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd som har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket. Projektet handlar om att bättre nyttja den växtnäring som finns i hästgödsel, växtnäring som inte alltid tas tillvara då den inte anses vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Syftet med projektet är att hela hanteringen av hästgödsel ska utvecklas; från hästägaren och stallet; via entreprenörenen som sköter transport och uppgradering och till jordbrukaren som är slutanvändaren på åkern.

Målet med projektet är att förse svenska jordbrukare med närproducerad näring av god kvalitet och att öka deras konkurrenskraft.

I projektgruppen ingår förutom Ecoloop även RISE, Gårdsjö Lantbruk, Bengt Gårdenborg och Barrsäter Häst & miljökonsult.

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket
Period: 2022

 

Kontakt

Marie Albinsson
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 70 285 63 36