Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Hantering av jord och berg är ofta starkt nedbruten till enskilda exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket gör att möjligheter till samordning mellan egna och andras projekt är begränsade. Vallentuna kommun planerar att exploatera ett antal områden, och är intresserade av att undersöka möjligheten till en effektivare hantering av jord- och bergmassorna som kommer att genereras i samband med byggandet.

I detta uppdrag utför Ecoloop beräkning och analys av jord- och bergflöden som uppstår i samband med bebyggelsen av stadsdelen Kristineberg, med målet att ge ett underlag som ger uppfattning om flödena över tid och rum och som ger stöd i beslut om var eventuella åtgärder bör sättas in.

Uppdragsgivare: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun
Tidsperiod: 2018

Kontakt
Sandra Frosth

förnamn.efternamn@ecoloop.se
070-657 44 98

Bild: Vallentuna kommun