Okategoriserade

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent. HCT (High Capacity  Transport) är ett koncept där man genom bättre anpassningar mellan fordon,…