Cirkulär hantering av hästgödsel

Cirkulär hantering av hästgödsel

I Vallentuna kommun finns många hästar och en mer cirkulär användning av hästgödsel skulle kunna gynna både hästägare och lantbrukare samt minska risken för övergödning. För att få mer kunskap om intresset och möjligheten för att öka användningen av hästgödsel initierades projektet Cirkulär användning av hästgödsel i Vallentuna kommun med omnejd. I projektet har Ecoloop arbetat med provtagning av gödsel samt en intervjustudie med nyckelaktörer.

Här kan du läsa rapporten från projektet. 

Uppdragsgivare: Vallentuna kommun
Tidsperiod: 2021

 

Kontakt
Marie Albinsson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 285 63 36