Cirkulär masshantering i Trafikverket

Cirkulär masshantering i Trafikverket

Vilka nyttor kan uppnås om Trafikverket samordnar sin masshantering med kommunala exploateringsprojekt, och hur kan en sådan samordning gå till?

I detta projekt har det framtida vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn använts som fallstudie för att svara på frågan. Ecoloop har prognostiserat massuppkomst i samband med exploatering i kommuner på Södertörn och hur denna kan samordnas med Trafikverkets vägprojekt samt vad detta skulle innebära då det kommer till ekonomi och koldioxidutsläpp. Som ett led i detta har också Ecoloop utrett affärsmässiga, juridiska och praktiska utmaningar samt fört dialog med berörda kommuner.

Uppdragsgivare: Trafikverket
Tidsperiod: 2016-2017

 

Kontakt

Kristina Lundberg (assoc. LTU)
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622

Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964