Drop it – stop wasting water

Drop it – stop wasting water

Klimatförändringar har lett till vattenbrist på flera platser i landet, och samtidigt kan kapacitetsbrist i dricksvattenförsörjningssystemen förvärra situationen och leda till brist på dricksvatten. Behovet av resurseffektiv vattenanvändning blir därför allt viktigare. En betydande del av vattenanvändningen står hushållen för, vilken kan minskas både genom tekniska lösningar och förändringar i beteende.

Ecoloop, RISE och Chalmers har tillsammans med kommunala VA-organisationer samt teknikleverantörer initierat forskningsprojektet ”Drop it”. Projektets syfte är att främja resurseffektiv vattenanvändning och minska risken för vattenbrist genom att implementera och utvärdera kombinationer av lösningar för att minska vattenanvändningen i hushåll. Genom att undersöka effekterna, genomförbarheten och möjligheterna att kombinera olika lösningar strävar man efter att identifiera de mest effektiva metoderna för vattenbesparing på nationell nivå.

Inom ramen för projektet genomför Ecoloop tillsammans med Värmdö kommun en fallstudie på Sandön. Målet är att implementera och utvärdera olika lösningar för effektiv vattenanvändning, med ambitionen att invånarna ska kunna leva och verka på ett hållbart sätt med hänsyn till de gemensamma vattenresurserna. Sandön fungerar därmed som en viktig föregångare och inspirationskälla för att skapa förståelse och kunskap för att hantera liknande utmaningar på andra platser.

Mer information om projektet hittar du här.

Finansiär: Formas
Period: 2023-2028

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
fornamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96

Joakim Fyhr
fornamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)76 258 07 12