EcoComp – Handelsplattform för kompensation som gynnar biologisk mångfald och klimat

EcoComp – Handelsplattform för kompensation som gynnar biologisk mångfald och klimat

Många verksamhetsutövare vill värna om biologisk mångfald och klimat men möjligheterna är ofta begränsade. EcoComp utvecklar en trovärdig och transparent handelslösning för ekologisk och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Handelslösningen ska främja livskraftiga populationer i Sverige och livsmiljöer som det råder brist på ska öka i kvantitet och kvalitet.

Projektet leds av Calluna och övriga parter är Handelshögskolan i Göteborg, RISE, Södertörns Högskola, Ecoloop, Foran Sverige, ZeroMission, Bergvik Skog Öst, Catena, Framtidens Natur och Kulturarv, Klövern, Linköpings Stift och Sollentuna kommun. Referensaktörer är SLU Artdatabanken, Länsstyrelsen Västra Götalands län, PEAB/Swerock, Arla Foods, Max Burgers och Vallentuna kommun.

Välkommen till EcoComp:s hemsida!

Finansiär: Vinnova
Period: 2021-2023

Kontakt
Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se, 070-657 44 95