Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Masstransporter av jord- och berg för anläggningsprojekt står för ca 25 % av de tunga transporterna i urban miljö. För att minska klimatpåverkan från dessa tunga regionala anläggningstransporter genom elektrifiering behöver vi fråga oss vilka drivkrafterna är, vilka ska engagera sig och HUR ska elektrifieringen ske?

Detta SBUF-finansierade utvecklingsprojekt utgår från strategin för hållbar masshantering i Stockholms län, samt praktiska erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden-Slakthusområdet, för att öka förståelsen för hur elektrifieringen av de tunga anläggningstransporterna i regionen strategiskt och praktiskt kan accelereras.

Projektledare är Lovisa Lundgren på Ecoloop AB, projektägare är FORIA AB och övriga parter är ABT Bolagen, Stockholms stad, Scania Group, Vattenfall, Trafikverket och Busad. Projektet har även haft en referensgrupp med representanter från byggföretag och elnätsföretag.

Period: 2023
Finansiär: Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) och parterna.

Kontakt
Lovisa Lundgren
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 600 53 91