Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten och avlopp

Syftet med detta projekt är att utifrån befintliga dataunderlag och rapporter, liksom intervjuer med nyckelpersoner, beskriva kunskapsläget om enskilt dricksvatten och avlopp i Värmdö kommun. Målet är att ge ett underlag, för planering och hantering av data om enskild dricksvattenkvalitet för tillsyn och VA-planering.

Uppdragsgivare: Värmdö kommun
Period: 2018-2019

 

Kontakt

Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051′