Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten -2023 (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten -2023 (EeVA)

Vi fortsätter arbetet med erfarenhetsnätverket under 2024!
Detta kan du läsa mer om på en annan sida, klicka här!

Fokus för erfarenhetsnätverket är främst frågor som rör enskilt dricksvatten (anläggningar som försörjer enskilda hushåll och faller utanför gränsen för livsmedelsverkets föreskrifter, producerar mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer, men kan också röra gemensamhetsanläggningar med mera).
Populära teman i gruppen inkluderar förhandsbesked, tillståndsplikt, vattenskydd, avsaltning, vattentillgång och kvalitet, omvandlingsområden, innovativa lösningar vid vattenbrist, vattenbesparing, lagen om allmänna vattentjänster, enskilt dricksvatten i ÖP, brunnsborrning med mera.

Målgrupper: miljö och hälsa, bygglov, samhällsplanering, VA, mark och exploatering.
Avgift: Passa på, i år är det kostnadsfritt!

Datum och tema för vattenträffar 2022-2023
13 oktober – Startmöte [klicka för mer info]
28 oktober – Utmaningar och möjligheter med enskilt dricksvatten [klicka för mer info]
1 december – VA-försörjning på öar utifrån LAV §6 [klicka för mer info]
2 februari – Norrtälje kommuns arbete för fler områden med anmälningsplikt [klicka för mer info]
25 april – Kunskapsdag i Växjö kommun! Vägledning och planering kring enskilt dricksvatten [klicka för mer info]
25 maj – Avslutande träff

Här kan du läsa om tidigare kunskapsdagar:
25:e november 2021 Klicka här för mer info!
27:e januari 2022 Klicka här för mer info!
19:e maj kl 2022 Klicka här för mer info!

Anmäl dig till nätverket genom att kontakta
Helfrid Schulte-Herbrüggen, förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 373 51 96.

 

Om projektet
Det finns en rad utmaningar och frågor kopplade till enskilt dricksvatten, bland annat rörande kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, skydd av små vattentäkter mm. Syftet med detta erfarenhetsnätverk är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner i landet. Projektet arrangerar regelbundna digitala träffar och kunskapsdagar liksom utbyte av tex mallar eller intressanta dokument.

Finansiär: Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Växjö kommun

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96