Faktaskrift: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Faktaskrift: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Under 2021 fick Ecoloop uppdraget av Livsmedelsverket att tillsammans med Jonas Christensen (Ekolagen Miljöjuridik) Bo Olofsson (Aquater) och Amelia Morey Strömberg (Vatteninfo) uppdatera Livsmedelsverkets handbok ”Dricksvatten från enskild brunn och mindre vattentäkter”.

Resultatet blev en omarbetad och omstrukturerad skrift med flera nya delar och nytt namn; ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk – en faktaskrift med information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder”. Arbetet var en del av Livsmedelsverkets arbete med information för hushåll med eget dricksvatten.


Tips! Den 16:e och 17:e maj ordnar VA-guiden en utbildning utifrån faktaskriften.
Utbildningen riktar sig i huvudsak till tjänstepersoner vid kommun eller länsstyrelse och de som arbetat med faktaskriften kommer att föreläsa. Läs mer här

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96