Framtagande av VA- och vattentjänstplan i Norrtälje kommun

Framtagande av VA- och vattentjänstplan i Norrtälje kommun

I uppdraget ingår att projektleda och samordna stöd från kommunens funktioner med fokus på VA-planering, analys och revidering av befintlig VA-plan samt ny vattentjänstplan samt analys och identifiering av vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Uppdragsgivare: Norrtälje kommun
Period: 2023

 

Kontakt
Marie Albinsson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 70 285 63 36