Fredrick Regnell

Analytiker
Klimat och cirkulär ekonomi
vVD, Ekonomi, Projektsamordning

MSc/Partner

+ 46 (0) 70 299 26 39