Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Projektet Grön BoStad Stockholm ska bidra till regionens hållbara stadsutveckling och minskad segregation. Det ska även stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att främja tillväxten av små och medelstora företag.

I projektet, som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, leder Ecoloop följeforskningsarbetet. Följeforskning (on-going valuation) innebär att kontinuerligt följa upp och utvärdera projektets aktiviteter.

Uppdragsgivare: Kungliga tekniska högskolan
Tidsperiod: 2016-

 

Kontakt

Fredrik Meurman
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)707 502 619

Björn Frostell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 639 41 00