Hållbar Tunn-el

Hållbar Tunn-el
Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

I denna förstudie  har projektparterna Svensk Kärnbränslehantering AB, Trafikverket, Epiroc och Ecoloop identifierat hinder, möjligheter och utvecklingsbehov för att till fullo kunna elektrifiera tunneldrivningsprojekt. Syftet har varit att skapa underlag för pilot- och demonstrationsprojekt som bidrar till att öka takten i tunnelbranschens elektrifiering.

Här kan du läsa slutrapporten.

Finansiär: Stiftelsen Bergteknisk Forskning
Period: 2020-2021

Kontakt
Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
070-657 44 95