HCT-City – Konceptstudie

HCT-City – Konceptstudie
HCT (High Capacity Transport) – ökad energieffektivitet med minskat CO2-utsläpp i staden, konceptstudie

Projektet undersökte ”High Capacity Transport”-lösningar (HCT) för jord- och bergtransporter i staden och användning av dessa utan att ge sämre bärighet på vägarna eller öka olycksfallsrisken. Projektet utvecklade testmetoder med fokus på transporteffektivitet kopplat till fordonet och vägbelastningen. Testutvecklingen skedde i Norra Djurgårdsstaden där en 5-axlig lastbil testades. Syftet med testningen var att ge underlag och förståelse för HCT-lösningen.

Parter i projektet var Ecoloop, Volvo, ABT-Bolagen, Luleå tekniska universitet, Stockholms stad och AFRY.

Klicka här för att läsa projektets slutrapport.

Finansiär: Vinnova
Period: 2019

Kontakt
Fredrick Regnell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 299 26 39