HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City – Piloter och systemanalys
HCT-City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys

En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktaeller används vid byggandet av bostäder och infrastrukturGenom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent. HCT (High Capacity  Transport) är ett koncept där man genom bättre anpassningar mellan fordon, vägar och framförande samt ett samlat regelverk för detta kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet rutter. Projektet kommer att testa fem-axlade,  cityoptimerade transportfordon pilotområdet Norra Djurgårdsstaden Stockholm och nya digitala koncept i fordon vid byggandet av järnvägstunneln under Varberg. 

I projektet leder Ecoloop arbetet om kommunikation, systemanalys samt koordinering av piloten i Norra Djurgårdsstaden.

Projektparter är RISE, Ecoloop, Volvo Technology, ABT Bolagen, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Uppsala kommun, Varbergs kommun, ImpleniaMantum, Trafikverket Program Mälarbanan och via dem även SveviaParator, ÅF Industri, VTI, Wandel Consulting samt Trafikverkets HCT-program. I referensgruppen ingår även andra nyckelaktörer.

Läs mer på HCT-City.se

Finansiär: Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)/ Vinnova
Period: 2021-2024

Kontakt
Fredrick Regnell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 299 26 39