Innovativa lösningar för VA

Innovativa lösningar för VA

Utredningen Samordning för bostadsbyggande hade bland annat i uppdrag att stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa. De tekniska systemen, inte minst avloppsystemen, har stor potential för att uppnå en mer hållbar stadsutveckling.

I detta projekt utreddes alternativa och innovativa avloppslösningar som kan vara intressanta att överväga i samband med de nya omfattande och till varandra gränsande stadsutvecklingsprojekten i Knivsta och Uppsala kommuner. Ecoloops uppdrag var att identifiera och redovisa de mest intressanta hållbara lösningarna för VA för att underlätta de båda kommunernas vägval inför framtiden.

Uppdragsgivare: Samordning för bostadsbyggande/Finansdepartementet
Period: 2020

 

Kontakt

Marie Albinsson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 70 285 63 36

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051