Ecoloop växer – Vi söker Ingenjörsgeolog

Vi söker strategisk rådgivare inom cirkulär masshantering och uppgradering av jord- och schaktmassor!

Ecoloop driver utveckling för smartare och mer uthålliga försörjningssystem inom samhällsbyggnad. Det gör vi genom att arbeta fram lösningar från forskning till praktisk tillämpning. Vi erbjuder FoU-stöd, strategisk rådgivning/expertis och verksamhetsstöd. Vi har tre affärsområden: 1) Cirkulär masshantering och uppgradering av material, 2) Vattentjänster och 3) Transporter, logistik och energi.

Våra kunder är beslutsfattare inom stat, kommun och näringsliv samt akademi.  Vi behöver göra mer och behöver bli fler för ett bättre och vassare erbjudande till våra kunder. Hos oss får du ett unikt och attraktivt arbete tillsammans med ett härligt och inspirerande gäng som driver utveckling.

 

Arbetsuppgifter

Du brinner för materials mekaniska, kemiska och fysikaliska egenskaper och hur de kan nyttiggöras för till exempel konstruktionsändamål eller andra användningsområden. Rollen innefattar processledning, projektledning och förstås expertis inom sakområdet. Du kommer att initiera och utveckla projekt med kunder, leda offert- och ansökningsarbete och leda och genomföra projekt från start till slutleverans. Vi behöver expertis inom bedömning av materials egenskaper, materialproduktion, uppgraderings- och utförandeteknik och/eller utformning och dimensionering i mark-, väg- och geokonstruktioner och andra anläggningar, det kan handla om:

  • Uppgradering och efterbehandling av jord- och bergmaterial
  • Etablering av verksamhetsytor, hela vägen från planering till drift
  • Branschstandard, -riktlinjer och – utveckling för cirkulära material
  • Strategier och planer för materialhantering i olika kontext
  • Transport och logistiklösningar, multimodalt från tidiga skeden

Du kommer att vara involverad och delaktig i konsultgruppens strategiska arbete där viktiga ledord är ekonomi, robusthet och cirkulära och långsiktigt hållbara system. I rollen kan du även komma att fungera som ledare och/eller chef.

 

Närmaste omgivning

Du kommer ingå i en grupp med cirka tio personer, med en bred mix av kompetenser som samhällsplanering, arkitektur, energisystemanalys, geologi, geoteknik, industriell ekologi, nationalekonomi, företagsekonomi, prospektering och biologi. Vi har alla högre utbildning, några är forskarutbildade och knutna till universitet.

 

Dina egenskaper

För att lyckas i rollen tror vi att du som person är nyfiken och lyssnande, har ett stort engagemang och är resultatorienterad och initiativtagande. Det är viktigt att du har förmågan att sätta dig in i detaljerna samtidigt som du håller fokus på helheten.

 

Erfarenhet och kompetens

Du ser, är nyfiken på aktörers roller och ansvar i branschen och har stor vana att arbeta med olika aktörer. Vi ser gärna att du har en högre akademisk utbildning. En forskarutbildning och vana av att initiera, driva och genomföra FoU-projekt är meriterande. Du har ett också ett genuint affärssinne, en förförståelse för kostnader för hantering av material och byggande. Du är mycket bra på svenska och engelska, både i tal och i skrift. Körkort är en fördel men ej nödvändigt.

 

Ansökan

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse och söka tjänsten som Ingenjörsgeolog! Kontaktperson är Bo Svedberg, bo.svedberg@ecoloop.se, 0730-300 410