Ecoloop växer – Vi söker VA-strateg/-planerare

Vi söker strategisk rådgivare inom vatten, avlopp och kretslopp!

Ecoloop driver utveckling för smartare och mer uthålliga försörjningssystem inom samhällsbyggnad. Det gör vi genom att arbeta fram lösningar från forskning till praktisk tillämpning. Vi erbjuder FoU-stöd, strategisk rådgivning/expertis och verksamhetsstöd. Vi har tre affärsområden: 1) Cirkulär masshantering och uppgradering av material, 2) Vattentjänster och 3) Transporter, logistik och energi.

Idag har Ecoloop en unik och strategisk kompetens inom cirkulära systemlösningar för vatten och avlopp i urban miljö och på landsbygd. Vi erbjuder strategisk rådgivning och expertis och kryddar tillvaron med att initiera och genomföra FoU- och samverkansprojekt med bransch, myndigheter och VA-organisationer. Inför framtiden vill vi förstärka vår kompetens med en erfaren VA-strateg & -planerare med roll som senior konsult eller som vi kallar det strategisk rådgivare.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med uppdrag inom strategi och utvecklingsförsörjning åt små och stora kommunala VA-organisationer och stadsutvecklare. I arbetet ingår att initiera och ge kunskapsstöd i utveckling och tidiga skeden av VA-planeringen, att ta fram följa upp och vattentjänstplaner och styrdokument samt att fungera som expert i exploaterings- och VA-utbyggnadsprojekt. I detta ingår att bistå kommuner i det löpande arbetet och utveckla och sprida kunskap genom utbildningar, rådgivning och vägledning.

I din roll får du en unik möjlighet att ta fram och initiera förslag på utvecklingsprojekt, bygga konstellationer och genomföra FoU-projekt med fokus på framtidens hållbara och cirkulära systemlösningar. Du kommer att knytas till vår vattengrupp där viktiga ledord är ekonomi, robusthet och cirkulära och långsiktigt hållbara system. I rollen kan du även komma att fungera som ledare och/eller chef.

 

Dina egenskaper

För att lyckas i rollen tror vi att du som person är nyfiken, har ett stort engagemang och är resultatorienterad och initiativtagande. Det är viktigt att du har förmågan att sätta dig in i detaljerna samtidigt som du håller fokus på helheten.

 

Erfarenhet och kompetens

Det är centralt att du har erfarenhet att initiera, driva och genomföra projekt inom VA-planering och VA-utredning, att du är road av att knyta ihop aktörer och har affärssinne med en genuin nyfikenhet och förmåga att se möjligheter.  Det är också centralt att du i ditt arbete vill inspirera kommunerna att gå mot mer uthålliga försörjningssystem. För tjänsten krävs högskole-/universitetsutbildning och/eller flerårig adekvat erfarenhet inom VA.

 

Unikt arbetssätt

Hos oss får du ett unikt och attraktivt arbete tillsammans med ett härligt och inspirerande gäng som driver utveckling.

 

Ansökan

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse och söka tjänsten som VA-strateg/-planerare!
Kontaktperson är Bo Svedberg, bo.svedberg@ecoloop.se, 0730-300 410