Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Idag finns i storleksordningen en miljon fritidsbåtar i Sverige. En del av dessa båtar överges och det är oklart hur många de är, av vilka skäl de blivit lämnade och var de finns.

Detta projekt kartlägger övergivna fritidsbåtar ur ett livscykelperspektiv samt föreslår åtgärder så att fler fritidsbåtar återvinns. Dessutom ingår att identifiera vilka typer av fritidsbåtar som oftast överges och var de flesta av dem finns geografiskt.

Projektet Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag på åtgärder för att fler fritidsbåtar återvinns pågår 2022-2023 och är en del av Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar som leds av Lisa Bredahl Nerdal. Ecoloop utför uppdraget tillsammans med Båtskroten.

 

Projektet arrangerar under december 2022-mars 2023 ett antal seminarier
Mer information kommer, det går självklart bra att anmäla sig till seminarierna redan nu.

6 december, klockan 13:00-15:00: Kartläggning av övergivna och uttjänta fritidsbåtar
Klicka här för mer information och registrering. Kontakt: alexander.virgin@ecoloop.se.

14 mars, klockan 13:00-15:00: Uttjänta fritidsbåtar: Miljöpåverkan och åtgärdsförlag för en cirkulär ekonomi Klicka här för mer information och registrering.
Kontakt: alexander.virgin@ecoloop.se eller maria.johansson@ecoloop.se.

 

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta oss!

Bo Svedberg
Åtgärdsförslag och metodik
bo.svedberg@ecoloop.se
+46 (0)730 300 410
Maria Johansson
Miljöpåverkan & livscykelperspektiv
maria.johansson@ecoloop.se
+46 (0)70 657 44 95

Alexander Virgin
Innovativa kartläggningsmetoder
alexander.virgin@ecoloop.se
+46 (0)70 166 14 70
Sofia Persson
Innovativa kartläggningsmetoder
båtskroten.se