Koldioxidsnål energilösning för asfalt

Koldioxidsnål energilösning för asfalt

Befintlig utläggnings- och återvinningsteknik använder mycket energi med tillhörande utsläpp av koldioxid vid uppvärmning av asfalt. Påtagliga problem finns dessutom då det kommer till arbetsmiljö. Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen kan drivas med el istället för med fossila bränslen. Projektet kommer också att belysa och driva på arbetet med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samt skapa förutsättningar för projektets partners att lansera en klimatsmart lönsam lösning på en internationell marknad.

I projektet arbetar Ecoloop inom arbetspaketen marknad och styrmedel samt inom kommunikation och projektledning.

Finansiär: Vinnova
Period: 2019-2021

Pressmeddelande 12/12 2019: Koldioxidfri asfalt kan minska Sveriges utsläpp med en procent

 

Kontakt

Sandra Frosth
förnamn.efternamn@ecoloop.se
070-657 44 98