Kommande aktiviteter


Mycket på gång: Vill du få nyheter och inbjudningar från oss? Registrera dig här!

 

Artikel Leveranstidningen Entreprenad september 2023: Innovativ logik bakom masshantering förbättrar resurseffektiviteten
Maria Johansson intervjuas om projektet Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering.

 

Webbutbildning 10-11 oktober 2023: Små dricksvattenanläggningar 
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

 

Framtidslunch 11 oktober 2023: Verktyg för smartare resurshantering
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

 

Kurs 18-19 oktober 2023: Hantering av osäkerhet i klimatunderlag
Arrangeras av Boverket. 19 oktober håller Chatarina Holmberg (Ecoloop) föredrag tillsammans med Norrköpings kommun om vägledning och arbetsyta för robust klimatanpassning.

 

Erfarenhetsutbyte 19 oktober 2023: Tillsyn av minireningsverk för små avlopp
Arrangeras av VA-guiden. Marie Albinsson (Ecoloop) har drivit projektet.

 

Framtidslunch 25 oktober 2023: Vad är framtidens lunch?
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

 

Utbildning 8 november 2023: Vattentjänstplaner och § 6 LAV
Arrangeras i Göteborg av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Marie Albinsson.

 

Framtidslunch 8 november 2023: Energieffektiva transporter och arbetsmaskiner
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

 

Utbildning och efterföljande mingel 23 november 2023: Vi på Ecoloop inbjuder till vårt traditionsenliga höstarrangemang
Mer info kommer, boka datumet redan nu!

 

Framtidslunch 6 december 2023: Morgondagens dricksvatten- och avloppslösningar
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

 

För att se genomförda aktiviteter, klicka här