Kommande aktiviteter


Mycket på gång: Vill du få nyheter och inbjudningar från oss? Registrera dig här!

Vattenträff 2 februari: Norrtälje kommuns arbete med tillståndsplikt/anmälningsplikt
Arrangeras av Erfarenhetsnätverk Enskilt dricksVatten (EeVa) som leds av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

 

Konferens 9 mars: Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik
Arrangeras av Ecoloop och Linköpings universitet. Med i arrangemanget är Kristina Lundberg och Lovisa Lundgren.

 

Webbinarium 14 mars: Uttjänta fritidsbåtar: Miljöpåverkan och åtgärdsförlag för en cirkulär ekonomi
Arrangeras av projektet Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag på åtgärder för att fler fritidsbåtar återvinns. Med i arrangemanget är  Bo Svedberg, Maria Johansson Sandra Frosth och Fredrik Dunér (Ecoloop).

 

Konferens: 15-16 mars 2023: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras i Helsingborg av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av:
– Marie Albinsson – En resa från VA-plan till vattentjänstplan
– Helfrid Schulte-Herbrüggen och Tingsryds kommun – Kommunikation och digitala vattenmätare – ett sätt att spara dricksvatten?
– Elisabeth Kvarnström (samtalsledare) –  Panelsamtal: Nya handboken för källsortering i stadsplanering 

 

För att se genomförda aktiviteter, klicka här