Kunskapshöjning – Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Kunskapshöjning – Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Arbetet med att ta fram nya dagvattenriktlinjer i Halmstad och Laholm inleddes med en kunskapssatsning i syfte att ge deltagarna i arbetet gemensamma förutsättningar. Ecoloop ledde tillsammans med WRS och Edge kurser inom hållbar dagvattenhantering och -förvaltning samt stöd i riktlinjearbetet. Deltagarna var kommunala förvaltningar och bolag.

Uppdragsgivare: Kommunledningsförvaltningen, Halmstads kommun
Period: 2021-2022

 

Kontakt

Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se