Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). MER genomför aktiviteter som stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av åtgärder inom området kommunernas vattenförvaltning.

Ecoloop har under 2020 och 2021 på uppdrag av MVVF utvecklat och genomfört kurser i att utveckla projekt och söka extern finansiering för kommuner i regionen. Målet har varit att stärka tjänstemän och politiker i att konceptualisera och leda utvecklingsprojekt samt ge direkt stöd i ansökningsprocessen.

Här hittar du exempel (klicka för att läsa mer):
Hitta finansiering
Hästar och övergödning

 

Kontakt

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051

Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622

Marie Albinsson (hästar och övergödning)
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 285 63 36