MACRO – Mat i cirkulära robusta system

MACRO – Mat i cirkulära robusta system

Projektet Mat i cirkulära robusta system dokumenterar processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Visborg i Visby.

Ecoloop medverkar i projektet på uppdrag av RISE. Läs mer om projektet här

Period: 2020-2023
Finansiär: Vinnova

 

Kontakt
Elisabeth Kvarnström

fornamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)73-073 05 43