Masshantering inom Norra Djurgårdsstaden

Masshantering inom Norra Djurgårdsstaden

I byggandet av Norra Djurgårdsstaden sker en stor del av exploateringen på industrimark. Detta innebär att stora mängder förorenade massor ska transporteras bort för rening eller deponering.

Ecoloop leder arbetet att utveckla masshantering och användning av sjötransport i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I arbetet ingår bland annat att analysera logistik- och materialflöden samt att upphandla pråmar, dragbåt och mottagande deponier. Dessutom bistår vi i arbetet kring uppgradering, sortering och elektrifiering samt i tillstånds- och MKB-arbetet. 

Uppdragsgivare: Stockholms stad, exploateringskontoret
Tidsperiod: 2016-

 

Kontakt

Maria Mustonen
förnamn.efternamn@ecoloop.se