Om oss

Vision och mission

Vår vision är ett samhälle med försörjningssystem som bevarar och återskapar resurser.

Vår mission är att utmana till förändring genom att driva utveckling för en hållbar användning av vatten, material och energi.

Vår affärsstrategi

Ecoloops strategi är att initiera, driva, leda och medverka i utveckling från forskning till praktisk tillämpning genom att erbjuda kunder och samarbetsparter affärer i tre steg:

  • Forskningsstöd och utveckling – systematiskt arbete på vetenskaplig grund för att utveckla nya lösningar
  • Strategisk rådgivning – konsulttjänster baserad på unik kompetens utvecklad i verksamheten
  • Förverkligande av resurseffektiva lösningar – stödja etablering och vardag i fristående och resurssmarta verksamheter

Vårt Erbjudande

Ecoloop driver utveckling för morgondagens cirkulära resurshantering – en förutsättning för minskad klimatpåverkan! Vi erbjuder:

  • Processledning och Innovationsstöd, Projektledning och ledande expertis för Analyser och Utredningar
  • Kommunikationstrateger och -stöd och bistår våra kunder med strategier, planer och genomförande av aktiviteter.

Verksamhet och organisation

Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser. Bolagets styrelse består av Mårten Lindström (ordförande) och ledamöterna Monica RingvikKristina Gabrielii, Bo Svedberg och Josef Mácsik. Bolaget leds av Bo Svedberg (vd), Fredrick Regnell (vice vd) och Sandra Frosth (strategisk kommunikation). Den dagliga verksamheten genomförs av medarbetare med en unik bredd av kompetens och erfarenhet.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

VA-guiden AB  – Intressebolag

VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.