RECAPTURE – Gödsla med torkat kiss

RECAPTURE – Gödsla med torkat kiss

Din urin är rik på värdefulla näringsämnen, exempelvis kväve och fosfor, som är viktiga för våra grödor. Genom att använda näringen i urinen som gödsel kan vi bidra till ett mer hållbart jordbruk, men det finns olika hinder. Ett hinder är att urin består till 95% av vatten, vilket innebär att vi måste hantera stora volymer för att ge våra grödor den näring de behöver. Det är inte bara ineffektivt, det är också logistiskt utmanande. För att lösa detta problem har SLU utvecklat en innovativ teknik som samlar in urinen separat och torkar den till en koncentrerad gödselprodukt.

Projektet RECAPTURE startade 2022 och pågår till slutet av 2024, och är ett samarbete mellan SLU, Sanitation360, Ecoloop och RISE. Syftet är att främja ett mer cirkulärt sanitetssystem genom att optimera detta torkade uringödsel och bidra till en certifiering som tar hänsyn till miljöaspekter.

Ecoloop leder arbetet med en hållbarhetsanalys för att förstå resurseffektiviteten och klimatpåverkan av urinåtervinning. Dessutom deltar Ecoloop i certifieringsprocessen och insamling av relevanta data. Om du vill veta mer om projektet, är du välkommen att kontakta Elisabeth Kvarnström.

Finansiär: Formas
Period: 2022-2024

Kontakt
Elisabeth Kvarnström
fornamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)73-073 05 43