REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

Fysiska resursräkenskaper är en regelbundet återkommande aktivitet som redovisar hur fysiska resurser, som energi och material, flödar och lagras i ett definierat system, till exempel inom en kommun.

REFLOW är ett pilotprojekt som finansieras av Naturvårdsverket och som syftar till att utveckla en demonstrator för fysiska resursräkenskaper där Norra Djurgårdsstaden används som fallstudie.

I projektet leder Ecoloop de arbetspaket som rör nulägesanalys och inventering samt fallstudier, det senare avseende bland annat systemstudie över material- och avfallsflöden samt effekter av klimatanpassade dagvattenlösningar.

Uppdragsgivare: Stockholms stad, exploateringskontoret
Tidsperiod: 2017-2019

 

Kontakt

Björn Frostell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 639 41 00′